Wholesale Fund

Definisi Dana Pukal

Ertinya suatu dana unit amanah, melalui unit yang dikeluarkan, telah ditawar untuk langganan atau pembelian, atau di mana pelawaan untuk melanggan atau membeli unit telah dibuat, secara eksklusif kepada pelabur yang layak (Qualified Investors) sahaja.

 

Sumber: Garis Panduan Dana Pukal oleh Suruhanjaya Sekuriti bertarikh 18 Februari 2009