logo3.jpg
logo2.jpg
logo4.jpg
logo5.jpg

FBMKLCI (Live View)

 Senarai Produk Saham Unit Amanah Di PBSN  

logo BSN Dana Shariah Money Market (Dilancarkan pada 1 August 2017)
logo BSN Islamic Maximizer Fund (Dilancarkan pada 15 June 2017)
logo BSN Islamic Tactical Fund (Dilancarkan pada 15 June 2017)
logo BSN Dana Dividen Al-Ifrah (Dilancarkan pada 12 September 2012)
logo BSN Dana Al-Jadid (Dilancarkan pada 18 Jun 2008)
logo Amanah Saham Bank Simpanan Nasional (Dilancarkan pada 12 Januari 1995)

Harga Terkini

07/08/2020 Al-Ifrah 0.1749
07/08/2020 Maximizer 0.2500

07/08/2020

Tactical 0.2500
07/08/2020 DSMM
 1.016895
Website Security Test