logo6.jpg
logo3.jpg
logo4.jpg
logo5.jpg
logo2.jpg

FBMKLCI (Live View)

Perkidmatan  Pengurusan Mandat Pelaburan Persendirian  (Private Mandate services)

Pihak PBSN juga ada menawarkan Perkidmatan  Pengurusan Mandat Pelaburan Persendirian  selain dari unit amanah saham dan dana berbentuk pukal (wholesale fund). Untuk perkidmatan ini, pihak PBSN menawarkan perkidmatan pengurusan pelaburan yang mensasarkan untuk memberi nilai tambah (value added) melalui pencapaian prestasi/pulangan yang konsisten.  Kami melihat hubungan ini dari segi suatu tempoh antara sederhana-panjang kepada tempoh jangkamasa yg panjang (mid to long term) berdasarkan di atas premis integiriti dan penuh kepercayaan (trust and integrity).

Website Security Test