logo6.jpg
logo3.jpg
logo4.jpg
logo5.jpg
logo2.jpg

FBMKLCI (Live View)

"Al-Jadid" membawa maksud Permulaan Baru dan menandakan fasa baru bagi PBSN dalam usahanya untuk mempelbagaikan produk pelaburan yang ditawarkan kepada orang ramai. BSN Dana-Al Jadid adalah dana yang memenuhi kehendak Syariah yang bertujuan mencapai pertumbuhan modal and pengagihan pendapatan stabil dengan pelaburan dalam sekuriti yang berlandaskan prinsip Syariah, sukuk, instrumen pasaran wang Islam dan lain-lain sekuriti dan/atau instrumen yang memenuhi kehendak Syariah. Dana amanah saham ini boleh dibeli bermula 18 Jun 2008 dan salinan Prospektus boleh didapati dari mana-mana cawangan bank BSN di seluruh negara.

 

DANA AMANAH SAHAM ISLAM (AL-JADID)

BSN Dana Al-Jadid memberikan para pelabur kelebihan mengaut pulangan dari mekanisme dana yang dinamik serta penyusunan aset yang aktif. Saiz dana yang diluluskan adalah sebanyak 800 juta unit pada harga RM0.2500 seunit yang ditawarkan bermula 18 Jun 2008 hingga 8 Julai 2008. Pelaburan permulaan minima adalah sebanyak RM500.00 dan pelaburan tambahan minima adalah sebanyak RM100.00. Caj perkhidmatan adalah sehingga 3.00% daripada nilai asset bersih seunit dana.

 

INCOME DISTRIBUTION

2009 - 1.50 sen 
2010 - 3.00 sen

2011 - 1.50 sen 
2012 - 1.80 sen

Berita Semasa

:9 JANUARI 2018:

"PBSN mengumumkan agihan pendapatan untuk dana Unit Amanah iaitu Amanah Saham BSN (ASBSN) sebanyak 0.85sen, BSN Dana Al-Jadid (Al-Jadid) sebanyak 0.55sen, dan BSN Dana Dividen Al-Ifrah (Al-Ifrah) sebanyak 0.55sen bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2017. "

:18 DISEMBER 2017:

"Untuk makluman, PBSN telah membuat penggantungan urusan pada 16-31 Disember 2017 bagi transaksi pembelian dan pemjualan unit amanah saham di PBSN dan semua cawangan BSN bagi tujuan proses penutupan Akaun dan pembayaran Dividen. Operasi transaksi akan beroperasi seperti biasa bermula 2 Januari 2018."

:1 OGOS 2017:

"Untuk makluman, PBSN telah melancarkan dana baru BSN Dana Shariah Money Market pada 1 Ogos 2017. Sila rujuk prospektus kami "

:15 JUN 2017:

"PBSN telah melancarkan dua (2) dana Unit Amanah "BSN Islamic Maximizer" dan "BSN Islamic Tactical" pada 15 Jun 2017. Dana boleh didapati di PBSN buat masa ini dengan nilai minimum permulaan pelaburan ialah RM500.00 dengan tempoh bertenang (cooling-off period) dari selama 21 hari sehingga 15 Julai 2017."

:13 JUN 2017:

"PBSN akan melancarkan dua (2) dana baru pada 15 Jun 2017"

:PENGUMUMAN DIVIDEN : (10 Januari 2017)

Tahun Berakhir 2016

BSN Dana Dividen Al-Ifrah : 0.70 sen seunit

BSN Dana Al-Jadid : 0.85 sen seunit

:NOTIS PRIVASI:

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, pihak kami telah memasukkan Notis Privasi untuk maklumat pelabur.

Pihak PBSN dalam proses mengemaskini alamat pelabur. Kepada para pelabur yang masih menggunakan alamat surat-menyurat yang lama, diminta mengemaskini < DI SINI >

 

Harga Terkini

18/02/2019 Al-Ifrah 0.1888
18/02/2019 Maximizer 0.2500

18/02/2019

Tactical 0.2500
18/02/2019 DSMM
1.015961

Hubungi Kami

Permodalan BSN Berhad
Aras 19, Lot 1,
Bangunan TH Selborn,
153 Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

Talian Am : 03-2180 9020
Talian Khidmat Pelanggan :
03-2180 9000
Fax : 03-2681 0051

 

Website Security Test