logo6.jpg
logo3.jpg
logo4.jpg
logo5.jpg
logo2.jpg

FBMKLCI (Live View)

Lain-lain Perkhidmatan

PERTUKARAN ALAMAT
-  

Pelabur perlu menulis surat dan dihantar melalui pos atau fax kepada PBSN untuk dikemaskini di dalam sistem pelabur atau mengisi borang yang telah disediakan.

-  

Pelabur juga boleh menghantar melalui e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="font-size: 11px; color: #003366; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Geneva;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
PEMBETULAN MAKLUMAT PELABUR
-   Di dalam membuat pembetulan maklumat, pelabur perlu :-
   
    Menghantar sijil (jika ada) untuk dibatalkan
    Salinan kad pengenalan
    Borang Pembetulan Sijil
 
KEMASUKAN / PEMBATALAN PEMEGANG UNIT KEDUA
-   Kemasukan nama pemegang unit kedua :-
   
    Ianya mestilah warganegara Malaysia
    Pelabur asal mestilah pemilik tunggal unit saham.
 
-   Dokumen yang perlu diserahkan kepada PBSN :-
   
    Sijil asal ASBSN (jika ada) atau Penyata Pelaburan Saham untuk dibatalkan
    Salinan kad pengenalan pemegang unit pertama dan kedua
    Borang permohonan Kemasukan Unit Kedua yang ditandatangai oleh kedua-dua pihak
 
-   Pembatalan pemegang unit kedua perlu mengemukakan dokumen :-
   
    Sijil ASBSN (jika ada) atau Penyata Pelaburan Saham yang asal
    Salinan kad pengenalan pemegang unit pertama dan kedua
    Borang permohonan Pembatalan Unit Kedua yang ditandatangan oleh kedua-dua pihak
 
PENYATUAN / PEMBAHAGIAN UNIT
-  

Penyatuan sijil dilakukan apabila seseorang pelabur mempunyai beberapa keping sijil dan ingin menggabungkannya menjadi satu. Antara dokumen yang perlu diserahkan adalah :-

   
    Salinan kad pengenalan
    Borang permohonan pembahagian / penyatuan sijil
 Nota :
Sekiranya borang tersebut tidak kedapatan di cawangan, maka pelabur tersebut bolehlah membuat surat rasmi bagi menggantikan penggunaan borang tersebut.

Berita Semasa

:9 JANUARI 2018:

"PBSN mengumumkan agihan pendapatan untuk dana Unit Amanah iaitu Amanah Saham BSN (ASBSN) sebanyak 0.85sen, BSN Dana Al-Jadid (Al-Jadid) sebanyak 0.55sen, dan BSN Dana Dividen Al-Ifrah (Al-Ifrah) sebanyak 0.55sen bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2017. "

:18 DISEMBER 2017:

"Untuk makluman, PBSN telah membuat penggantungan urusan pada 16-31 Disember 2017 bagi transaksi pembelian dan pemjualan unit amanah saham di PBSN dan semua cawangan BSN bagi tujuan proses penutupan Akaun dan pembayaran Dividen. Operasi transaksi akan beroperasi seperti biasa bermula 2 Januari 2018."

:1 OGOS 2017:

"Untuk makluman, PBSN telah melancarkan dana baru BSN Dana Shariah Money Market pada 1 Ogos 2017. Sila rujuk prospektus kami "

:15 JUN 2017:

"PBSN telah melancarkan dua (2) dana Unit Amanah "BSN Islamic Maximizer" dan "BSN Islamic Tactical" pada 15 Jun 2017. Dana boleh didapati di PBSN buat masa ini dengan nilai minimum permulaan pelaburan ialah RM500.00 dengan tempoh bertenang (cooling-off period) dari selama 21 hari sehingga 15 Julai 2017."

:13 JUN 2017:

"PBSN akan melancarkan dua (2) dana baru pada 15 Jun 2017"

:PENGUMUMAN DIVIDEN : (10 Januari 2017)

Tahun Berakhir 2016

BSN Dana Dividen Al-Ifrah : 0.70 sen seunit

BSN Dana Al-Jadid : 0.85 sen seunit

:NOTIS PRIVASI:

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, pihak kami telah memasukkan Notis Privasi untuk maklumat pelabur.

Pihak PBSN dalam proses mengemaskini alamat pelabur. Kepada para pelabur yang masih menggunakan alamat surat-menyurat yang lama, diminta mengemaskini < DI SINI >

 

Harga Terkini

18/02/2019 Al-Ifrah 0.1888
18/02/2019 Maximizer 0.2500

18/02/2019

Tactical 0.2500
18/02/2019 DSMM
1.015961

Hubungi Kami

Permodalan BSN Berhad
Aras 19, Lot 1,
Bangunan TH Selborn,
153 Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

Talian Am : 03-2180 9020
Talian Khidmat Pelanggan :
03-2180 9000
Fax : 03-2681 0051

 

Website Security Test