logo6.jpg
logo3.jpg
logo4.jpg
logo5.jpg
logo2.jpg

FBMKLCI (Live View)

Jualan

- Pelaburan permulaan minima adalah 100 unit manakala pelaburan tambahan minima adalah 50 unit bagi ASBSN
  manakala bagi Al-Jadid minima 2000 unit atau RM500 dan tambahan RM100.
- Tiada had pelaburan tetapi tertakluk kepada unit yang masih ada.
- Para pelanggan boleh membeli ASBSN dimana-mana cawangan BSN.
- Terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas.
- Akaun bersama boleh dibuka dengan pelabur berumur 18 tahun ke bawah.
- Warga asing dan pemastautin tetap TIDAK dibenarkan sama sekali.
- Pelaburan juga boleh dibuat melalui pengeluaran KWSP.
-

Penyata Pelaburan akan dihantar kepada pelabur 2 kali setahun iaitu pelaburan berakhir 30 Jun dan 31 Disember beserta dengan Laporan Pengurus.

- Borang Permohonan perlu diisi dengan lengkap di kaunter BSN.
- Pelaburan Koperasi/Persatuan/Pertubuhan/Kelab
 
- Akuan pendaftaran/perbadanan.
- Perundangan kecil- peruntukan yang membenarkan pelaburan dibuat.
- Resoludi Lembaga Pengarah – kebenaran melabur di dalam Saham Amanah yang dipilih.
- Syarikat Sdn Bhd/Berhad *
 
- Borang 8 – akuan perbadanan syarikat ‘Berhad’
- Borang 9 – akuan penubuhan syarikat ‘sdn bhd’
- Borang 24 – maklumat modal dibenarkan dan dibayar syarikat
- Borang 13 – maklumat pertukaran nama syarikat
- Resolusi Lembaga Pengarah – membenarkan pelaburan di dalam Saham Amanah yang dipilih.
-

Memorandum & Articles of Association – penyata yang menerangkan aktiviti-aktiviti, kuasa-kuasa serta had syarikat yang dibenarkan.

* Ditubuhan di MalaysiaNota : Borang-borang tersebut adalah yang terkini dan perlu di sahkan.

Berita Semasa

:9 JANUARI 2018:

"PBSN mengumumkan agihan pendapatan untuk dana Unit Amanah iaitu Amanah Saham BSN (ASBSN) sebanyak 0.85sen, BSN Dana Al-Jadid (Al-Jadid) sebanyak 0.55sen, dan BSN Dana Dividen Al-Ifrah (Al-Ifrah) sebanyak 0.55sen bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2017. "

:18 DISEMBER 2017:

"Untuk makluman, PBSN telah membuat penggantungan urusan pada 16-31 Disember 2017 bagi transaksi pembelian dan pemjualan unit amanah saham di PBSN dan semua cawangan BSN bagi tujuan proses penutupan Akaun dan pembayaran Dividen. Operasi transaksi akan beroperasi seperti biasa bermula 2 Januari 2018."

:1 OGOS 2017:

"Untuk makluman, PBSN telah melancarkan dana baru BSN Dana Shariah Money Market pada 1 Ogos 2017. Sila rujuk prospektus kami "

:15 JUN 2017:

"PBSN telah melancarkan dua (2) dana Unit Amanah "BSN Islamic Maximizer" dan "BSN Islamic Tactical" pada 15 Jun 2017. Dana boleh didapati di PBSN buat masa ini dengan nilai minimum permulaan pelaburan ialah RM500.00 dengan tempoh bertenang (cooling-off period) dari selama 21 hari sehingga 15 Julai 2017."

:13 JUN 2017:

"PBSN akan melancarkan dua (2) dana baru pada 15 Jun 2017"

:PENGUMUMAN DIVIDEN : (10 Januari 2017)

Tahun Berakhir 2016

BSN Dana Dividen Al-Ifrah : 0.70 sen seunit

BSN Dana Al-Jadid : 0.85 sen seunit

:NOTIS PRIVASI:

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, pihak kami telah memasukkan Notis Privasi untuk maklumat pelabur.

Pihak PBSN dalam proses mengemaskini alamat pelabur. Kepada para pelabur yang masih menggunakan alamat surat-menyurat yang lama, diminta mengemaskini < DI SINI >

 

Harga Terkini

18/02/2019 Al-Ifrah 0.1888
18/02/2019 Maximizer 0.2500

18/02/2019

Tactical 0.2500
18/02/2019 DSMM
1.015961

Hubungi Kami

Permodalan BSN Berhad
Aras 19, Lot 1,
Bangunan TH Selborn,
153 Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

Talian Am : 03-2180 9020
Talian Khidmat Pelanggan :
03-2180 9000
Fax : 03-2681 0051

 

Website Security Test