logo3.jpg
logo2.jpg
logo4.jpg
logo5.jpg

FBMKLCI (Live View)

"Al-Jadid" membawa maksud Permulaan Baru dan menandakan fasa baru bagi PBSN dalam usahanya untuk mempelbagaikan produk pelaburan yang ditawarkan kepada orang ramai. BSN Dana-Al Jadid adalah dana yang memenuhi kehendak Syariah yang bertujuan mencapai pertumbuhan modal and pengagihan pendapatan stabil dengan pelaburan dalam sekuriti yang berlandaskan prinsip Syariah, sukuk, instrumen pasaran wang Islam dan lain-lain sekuriti dan/atau instrumen yang memenuhi kehendak Syariah. Dana amanah saham ini boleh dibeli bermula 18 Jun 2008 dan salinan Prospektus boleh didapati dari mana-mana cawangan bank BSN di seluruh negara.

 

DANA AMANAH SAHAM ISLAM (AL-JADID)

BSN Dana Al-Jadid memberikan para pelabur kelebihan mengaut pulangan dari mekanisme dana yang dinamik serta penyusunan aset yang aktif. Saiz dana yang diluluskan adalah sebanyak 800 juta unit pada harga RM0.2500 seunit yang ditawarkan bermula 18 Jun 2008 hingga 8 Julai 2008. Pelaburan permulaan minima adalah sebanyak RM500.00 dan pelaburan tambahan minima adalah sebanyak RM100.00. Caj perkhidmatan adalah sehingga 3.00% daripada nilai asset bersih seunit dana.

 

INCOME DISTRIBUTION

2009 - 1.50 sen 
2010 - 3.00 sen

2011 - 1.50 sen 
2012 - 1.80 sen

Website Security Test