logo3.jpg
logo2.jpg
logo4.jpg
logo5.jpg

FBMKLCI (Live View)

AMANAH SAHAM BANK SIMPANAN NASIONAL(ASBSN)
Dilancarkan pada 12 Januari 1995
Harga Pelancaran RM 1.00
Saiz Dana 500 juta unit
Kategori Dana : Dana Ekuiti
90% pelaburan dana adalah di dalam sekuriti tersenarai Bursa Malaysia Sekuriti Berhad
Jenis Dana : Dana Pendapatan dan Pertumbuhan
OBJEKTIF PELABURAN
Menghasilkan pulangan sebenar yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit tanpa mendedahkan pelaburan mereka kepada risiko yang tidak wajar
Berusaha meningkatkan modal pelaburan dalam jangka masa sederhana dan panjang dalam pasaran ekuiti
Berusaha meningkatkan pendapatan dengan melabur dalan sekuriti-sekuriti yang memberikan pulangan yang baik dan berfaedah tetap
PEMILIHAN SAHAM
1) Aspek Kualitatif – merangkumi pengurusan yang baik dan berwibawa, perniagaan berisiko rendah, kedudukan yang baik dalam industri dan sebagainya.
2) Aspek Kuantitatif – meliputi aliran perolehan pendapatan yang konsisten dan medudukan kewangan yang baik; dan
3) Aspek Teknikal – aliran pergerakan pasaran dan kesesuaiannya dalam urusan jual beli saham.
CIRI-CIRI ASBSN
Terbuka kepada Warganegara Malaysia
Berumur 18 tahun ke atas
Pelaburan Minima 100 unit
Pelaburan tambahan 50 unit
Tiada had maksima tetapi tertakluk kepada unit yang ada
Individu atau korporat
Urusan di lebih 300 buah cawangan BSN secara on-line
Pelaburan melalui skim KWSP bagi pencarum yang memenuhi syarat
Agihan Pendapatan diberikan melalui 3 cara iaitu
1) Melalui Akaun GIRO
2) Cek
3) Pelaburan Semula

Website Security Test