Discreationary Mandate

Pihak PBSN juga ada menawarkan Perkidmatan  Pengurusan Mandat Pelaburan Persendirian  selain dari unit amanah saham dan dana berbentuk pukal (wholesale fund). Untuk perkidmatan ini, pihak PBSN menawarkan perkidmatan pengurusan pelaburan yang mensasarkan untuk memberi nilai tambah (value added) melalui pencapaian prestasi/pulangan yang konsisten.  Kami melihat hubungan ini dari segi suatu tempoh antara sederhana-panjang kepada tempoh jangkamasa yg panjang (mid to long term) berdasarkan di atas premis integiriti dan penuh kepercayaan (trust and integrity).